De Dijckhof

is een zorgboerderij waar 17 jongeren, wat jongvee en 2 gezinnen wonen.
Op dit keuter-boeren-bedrijf werken zo'n 30 jongeren en begeleiders met ons als 'goede buur' en nachtwacht.

jannekeadvert
blog
tanneke advert